ക്യാന്‍സറിന് കാരണമാകുന്ന 14 ഭക്ഷണങ്ങള്‍..!

മാറിയ ജീവിതസാഹചര്യങ്ങളും തെറ്റായ ഭക്ഷണശീലങ്ങളുമാണ് ക്യാന്‍സര്‍ എന്ന മഹാരോഗം വ്യാപിക്കാനുളള പ്രധാന കാരണം. നമ്മള്‍ ദിവസവും കഴിക്കുന്ന ചില ഭക്ഷണങ്ങള്‍, പതുക്കെ ക്യാന്‍സര്‍ ഉണ്ടാകാന്‍ കാരണമാകുന്നുവെന്ന കാര്യം അധികം ആര്‍ക്കും അറിയില്ല. അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയണോ? ഇവിടെയിതാ, ക്യാന്‍സറിന് കാരണമാകുന്ന 14 ഭക്ഷണങ്ങള്‍ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. 1. സംസ്‌ക്കരിച്ച മാംസം– മാംസാഹാരം, […]

ദമ്പതികള്‍ കിടക്കുന്നത് എങ്ങനെ; അത് അവരുടെ ബന്ധത്തിന്‍റെ തീവൃത സൂചിപ്പിക്കുന്നു

ലൈംഗികത ദാമ്പത്യത്തിന്‍റെ പ്രധാന ഘടകമാണ്. പങ്കാളികള്‍ തമ്മിലുള്ള മാനസിക ഐക്യത്തിന്‍റെ ഉദാഹരണം കൂടിയാണ് നല്ല ലൈംഗിക ജീവിതം. അതുപോലെ തന്നെ ലൈംഗികബന്ധത്തിനു ശേഷം പങ്കാളികള്‍ തമ്മില്‍ കിടക്കുന്നത് അവര്‍തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ ആഴം വ്യക്തമാക്കുമെന്നാണ് ആധുനിക മനശാസ്ത്രം പറയുന്നത്. ഇത്തരത്തില്‍ മനശാസ്ത്രം പറയുന്ന ചില വസ്തുതകള്‍ പരിശോധിക്കാം. ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന് […]